Banciau Bwyd Sir Gâr

Rhwydwaith o fanciau bwyd yw Banciau Bwyd Sir Gâr sy'n ceisio helpu teuluoedd ac aelwydydd bregus sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol ac sydd angen cymorth ymarferol.

Yn dilyn y newidiadau i’r gyfundrefn les a’r pwysau ychwanegol o ran cynydd ym mhris bwyd a thanwydd, mae’r banciau bwyd ar draws Sir Gâr yn anelu at sicrhau y gall unrhywun sydd mewn angen gael mynediad at help a chefnogaeth mewn adegau o argyfwng.

Mae amryw o fanciau bwyd yn Sir Gâr sydd hefyd yn darparu dillad a chelfi. I gael gwybodaeth am eich banc bwyd agosaf chi, ewch i ‘Dod o hyd i'ch banc bwyd lleol’.